Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Hồ sơ pháp lý yêu cầu khi thẩm định máy móc thiết bị

 Giy chng minh nhân dân ca ch s hu tài sn.

Giấy phép thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có).

Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương (trường hợp  tài sản không thuộc sở hữu của khách hàng yêu cầu thẩm định giá).

Giấy xác nhận  của Ngân hàng (nếu tài sản đang thế chấp vay vốn).

ĐỐI VỚI TÀI SẢN Đ QUA SỬ DỤNG

            +Phương tiện vận tải :

Giấy chứng nhận đăng kiểm

Giấy đăng ký xe

Giấy chứng nhận bảo hiểm xe

Hợp đồng mua bán (nếu có)

Hợp đồng, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

Giấy chứng nhận ATKT đối với xe bồn

Giấy chứng nhận, sổ kiểm tra ATKT

              +Trạm xăng dầu:

Biên bản kiểm tra kỹ thuật bồn chứa

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện về PCCC

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật

              +Dây chuyền máy móc thiết bị

Danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá

Bản vẽ TK quy trình sản xuất của dây chuyền

Invoice/Packing list (MMTB nhập khẩu)

 Bản vẽ chi tiết máy (nếu có)

ĐỐI VỚI TÀI SẢN MUA SẮM MỚI

Tờ trình dự toán mua sắm tài sản được phê duyệt

Hóa đơn chứng từ (trường hợp bán thanh lý)

Catalogue mua sản phẩm (nếu có)

 

Ý kiến của bạn


No data to display
* Giới thiệu về thẩm định máy móc thiết bị