Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Giám Định Tài Sản, Bất Động Sản

 

“Tất cả vì sự Thịnh Vượng chung của cộng đồng” lời nói đi đôi với việc làm. CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THỊNH VƯỢNG luôn hiểu tâm lý và mọi nhu cầu của quý khách, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, uy tín, nhiệt tình trong công việc, bảo đảm sẽ đem đến sự hài lòng cho quý vị.

Giám định là gì?:  Là công việc kiểm tra, đánh giá chung đối với hầu hết đối tượng. Giám định liên quan đến sự đo lường, kiểm tra, và các tiêu chuẩn đánh giá áp dụng để xác nhận chắc chắn các thông số kỹ thuật đặc trưng liên quan đến đối tượng giám định. Kết quả giám định thông thường được so sánh với các yêu cầu và các tiêu chuẩn đã đưa ra nhằm xây dựng mục tiêu đã định đối với đối tượng giám định.

Dịch vụ giám định xây dựng Thịnh Vượng cung cấp cho quý khách hàng:
 -    Giám định tìm nguyên nhân của sự cố công trình, nguyên nhân lún sụt của nền móng của công trình phục vụ xét sử tòa án.
-    Giám định tổn thất, tính chi phí khắc phục.
-    Giám định khối lượng xây lắp để quyết toán giải ngân công trình xây dựng.
-    Giám định chất lượng, giá trị còn lại của công trình xây dựng.
-    Giám định chất lượng, giá trị còn lại của máy móc thiết bị.
-    Giám định di dời máy móc thiết bị.

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG ĐÃ THỰC HIỆN

1.      Các ban bồi thường:

-          Đánh giá chất lượng còn lại công trình.

-          Tính toán di dời máy móc thiết bị.

-          Tính giá trị thanh lý công trình.

-          Xác định khả năng chịu lực của công trình.

2.      Các tòa án nhân dân quận, thành phố:

-          Giám định giá trị, chất lượng còn lại của máy móc thiết bị.

-          Giám định giá trị công trình xây dựng.

-          Giám định tìm nguyên nhân của sự cố công trình, đưa ra giải pháp khắc phục, tính chi phí khắc phục sửa chữa.

Hãy đến với chúng tôi để được tư vấn miễn phí một cách tốt nhất và nhanh nhất với phương châm  

”Tất cả vì sự Thịnh Vượng chung của cộng đồng”