Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  

 
Tuyển dụng nhân sự tháng 11-2017

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên

Tuyển dụng tập trung

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần TUYỂN GẤP

Tuyển dụng

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần TUYỂN GẤP 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH

TIN TUYỂN DỤNG

TUYỂN GẤP _ Nhóm 1: 01 Nhân viên nữ kiểm soát hồ sơ _ Nhóm 2: 02 Nhân viên kinh doanh _ Nhóm 3: 01 Nhân viên hành chánh kế toán _ Nhóm 4: 01 kỹ sư xây dựng hoặc kỹ sư cơ khí _ Nhóm 5: 02 Nhân viên thẩm định