Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  

 
Bán nhà số 36B/6 đường 762 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh...

Mô tả: Tiếp hẻm 36 đường 762 Hồng Bàng An ninh và Tiện ích: Tiện nghi đầy đủ, khu vực dân cư sinh sống ổn định.