Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Hồ Sơ pháp Lý trong thẩm định giá Bất động sản
     CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI TÀI SẢN YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ
     BẤT ĐỘNG SẢN

- Chứng nhận: Giấy chứng minh nhân dân của chủ sở hữu tài sản.

- Pháp nhân: Giấy phép thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy

chứng nhận đăng ký thuế (nếu có).

- Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương (nếu tài sản không thuộc sở hữu của khách hàng yêu

cầu thẩm định giá).

- Văn bản xác nhận lưu giữ hồ sơ gốc của Ngân hàng (nếu tài sản đang thế chấp vay vốn).

1. THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

- Giấy chứng nhận QSDĐ và quyền sở hữu nhà ở

- Giấy chứng nhận mua bán sở hữu nhà

- Hợp đồng mua bán

- Bản đồ hiện trạng, vị trí

- Giấy phép xây dựng, bản vẽ hoàn công

- Tờ khai lệ phí trước bạ

- Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành

2. THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

- Giấy chứng nhận QSDĐ (Sổ đỏ) hoặc Quyết định giao đất

- Tờ khai nộp thuế QSDĐ

- Bản đồ hiện trạng, vị trí (nếu có)

3. THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

- Giấy chứng nhận QSH công trình

- Hợp đồng thuê đất (nếu đất thu)

- Giấy CN QSDĐ hoặc Quyết định giao, thuê đất

- Giấy xác nhận đền bù

- Biên lai đóng tiền thuê đất

- Hợp đồng thi công xây dựng (nếu có)

- Giấy phép xây dựng

- Tờ khai lệ phí trước bạ

- Bản vẽ (thiết kế, hoàn công)

- Hồ sơ quyết toán (nếu có)

- Hồ sơ thiết kế

- Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành

Ý kiến của bạn


* Phiếu Yêu Cầu Thẩm Định
* QUYẾT ĐỊNH Số: 12/2008/QĐ-UBND
* Một số hình ảnh BĐS tiêu biểu đã thực hiện
* Giới thiệu về Thẩm định giá Bất động sản