Vì một trái tim yêu thương
1000 cuốn tập Thịnh Vượng gửi đến các bé mồ côi, chúc các bé học tập tốt, xã hội luôn ở bên các em
 

,